با کلیک روی +۱ توپترینها را در گوگل معتبر کنید
 کسب در آمد اینترنتی قانونی و تضمینی
امتیاز موضوع:

رفع چربی های موضعی(لیپوساکشن):

#1
بعد از طراحی لیپوساکشن انقلاب بزرگی در عمل زیبایی اتفاق افتاد، نتایج خیره کننده با کمترین تهاجم و آسیب به بافت های بدن. انقلاب بزرگی بود که در سال 1990 به این طرف به تکنیک و بلوغ خود رسید. ما هر قسمتی از بدن که چربی داشته باشد، از بالاترین قسمت صورت تا پایین ترین قسمت ساق پا را می توانیم لیپوساکشن کنیم. لیپوساکشن بعد از شل کردن بافت چربی با تزریق مایعی مخصوص که از مخلوطی از سرم فیزیولوژیکی، لیدوکائین، آدرنالین و بی کربنات است و بعد از توفقی که به مدت یک ربع تا نیم ساعت است به بیمار می دهیم، با عمل لیپوساکشن توسط سوراخ های ریزی که در نقاط مخفی بدن صورت می گیرد، انجام می شود. با یک دستگاه مکنده، با یک لوله بسیار ریز چربی از نواحی که تجمع چربی در آنجا است، خارج خواهد شد.

بعد از طراحی لیپوساکشن انقلاب بزرگی در عمل زیبایی اتفاق افتاد، نتایج خیره کننده با کمترین تهاجم و آسیب به بافت های بدن. انقلاب بزرگی بود که در سال 1990 به این طرف به تکنیک و بلوغ خود رسید. ما هر قسمتی از بدن که چربی داشته باشد، از بالاترین قسمت صورت تا پایین ترین قسمت ساق پا را می توانیم ]لیپوساکشن بعد از شل کردن بافت چربی با تزریق مایعی مخصوص که از مخلوطی از سرم فیزیولوژیکی، لیدوکائین، آدرنالین و بی کربنات است و بعد از توفقی که به مدت یک ربع تا نیم ساعت است به بیمار می دهیم، با عمل توسط سوراخ های ریزی که در نقاط مخفی بدن صورت می گیرد، انجام می شود. با یک دستگاه مکنده، با یک لوله بسیار ریز چربی از نواحی که تجمع چربی در آنجا است، خارج خواهد شد.

**کاربرد**

عمل عملی برای لاغر شدن نیست، بلکه عملی برای اصلاح فرم بدن و رفع چربی های موضعی است. بنابراین بهترین بیماران برای لیپوساکشن بیمارانی هستند که اضافه وزن ندارند و یا حداقل 5 تا 10 درصد اضافه وزن دارند.بلکه در عین اینکه وزن طبیعی دارند، در ناحیه ای از بدن این بیماران چربی به شکل بسیار زشتی تجمع کرده است. لیپوساکشن علاج این تجمع های چربی است.
آیا جراحی لیپوساکشن برگشت دارد؟ وقتی لیپوساکشن می کنیم و چربی هایی که در یک ناحیه تجمع پیدا کرده را از بین می بریم و زیبایی را به اندام بر می گردانیم، آیا بعد از این که بیمار چاق شود، آن زیبایی بدست آمده را از دست می دهد؟ هم بلی و هم خیر.

به این صورت است که اگر فرد تا میزان خیلی کمی چاق شود، این چربی های دیگر در آن نواحی تجمع نمی کنند. چون سلول های چربی از آن ناحیه حذف شده است. پس چاقی به نواحی دیگری از بدن می رود ولی اگر بیش از اندازه چاق شود، مسلما بخشی از این چاقی به همان ناحیه باز می گردد. بنابراین نتایج زیبایی لیپوساکشن تا مادامی که وزن به همان اندازه باشد، باقی می ماند و یا در مواقعی که بیمار مقداری افزایش وزن داشته باشد، آن نتایج زیبایی همچنان پابرجاست.

[تصویر:  yypr7cbbankd7bw02mct.jpg]
**لیپولیز**

لیپوساکشن پیشرفت زیادی کرده است، چه در زمینه تکنینک چه در زمینه تکنولوژی. تکنولوژی هایی که الان به مدد کار ما آمده است، لیزر لیپولیز و اولتراسونیک لیپولیز.
در نواحی که تجمع چربی به میزان کم وجود دارد ما فقط می توانیم از لیپولیز استفاده کنیم. چربی ها لیز شده، آب شده و از طریق سیستم لنفاتیک جذب می شوند. ولی در مواقعی که حجم آن بیشتر باشد علاوه بر لیپولیز باید لیپوساکشنبه دنبال آن صورت گیرد.

نتایج درخشانی حاصل شده چه در تکنیک چه در نتایج زیبایی چه در عوارض. هرچه تجربه جراح در عمللیپوساکشن بیشتر باشد و دقت بیشتری داشته باشد، نتایج خیره کننده تر و بهتری حاصل می شود. استفاده غلط از دستگاه های لیزر لیپولیزو اولتراسونیک لیپولیز ممکن است اثرات بسیار ناپسندی را باقی بگذارد. بطوریکه اگر یک راهنمایی بزرگ برای شما داشته باشم و تجربه خود را در اختیار شما بگذارم این است که اگر میزانی که می خواهیم لیپوساکشن کنیم، مردد بمانیم بین اینکه مقدار آن کم باشد یا زیاد، باید کم را انتخاب کنیم، زیرا اگر بافتی از چربی باقی بماند، می توانیم بعدها آن را اصلاح کنیم و لی اگرلیپوساکشن به میزان زیادی صورت گیرد، چاله ای به وجود می آید که برای اصلاح آن اقدامات وسیع تر و سختری نیاز دارد.
و در پایان آن چیزی که الان در جراحی زیبایی اتفاق می افتد این است که ما هیچ بافتی از بدن را اعم از چربی، پوست و یا عضله را حذف نمی کنیم و دور نمی ریزیم. هر بافتی که از بدن خارج شود، قبلا طراحی می کنیم که آیا در نقطه دیگری از بدن به آن احتیاج داریم یا خیر.

**کاربرد لیپوساکشن**

عمل لیپوساکشن عملی برای لاغر شدن نیست، بلکه لیپوساکشن عملی برای اصلاح فرم بدن و رفع چربی های موضعی است. بنابراین بهترین بیماران برای لیپوساکشن بیمارانی هستند که اضافه وزن ندارند و یا حداقل 5 تا 10 درصد اضافه وزن دارند.بلکه در عین اینکه وزن طبیعی دارند، در ناحیه ای از بدن این بیماران چربی به شکل بسیار زشتی تجمع کرده است. لیپوساکشن علاج این تجمع های چربی است.

آیا جراحی لیپوساکشن برگشت دارد؟ وقتی لیپوساکشن می کنیم و چربی هایی که در یک ناحیه تجمع پیدا کرده را از بین می بریم و زیبایی را به اندام بر می گردانیم، آیا بعد از این که بیمار چاق شود، آن زیبایی بدست آمده را از دست می دهد؟ هم بلی و هم خیر.

به این صورت است که اگر فرد تا میزان خیلی کمی چاق شود، این چربی های دیگر در آن نواحی تجمع نمی کنند. چون سلول های چربی از آن ناحیه حذف شده است. پس چاقی به نواحی دیگری از بدن می رود ولی اگر بیش از اندازه چاق شود، مسلما بخشی از این چاقی به همان ناحیه باز می گردد. بنابراین نتایج زیبایی لیپوساکشن تا مادامی که وزن به همان اندازه باشد، باقی می ماند و یا در مواقعی که بیمار مقداری افزایش وزن داشته باشد، آن نتایج زیبایی همچنان پابرجاست.

**لیپولیز**


لیپوساکشن پیشرفت زیادی کرده است، چه در زمینه تکنینک چه در زمینه تکنولوژی. تکنولوژی هایی که الان به مدد کار ما آمده است، لیزر لیپولیز و اولتراسونیک لیپولیز.

در نواحی که تجمع چربی به میزان کم وجود دارد ما فقط می توانیم از لیپولیز استفاده کنیم. چربی ها لیز شده، آب شده و از طریق سیستم لنفاتیک جذب می شوند. ولی در مواقعی که حجم آن بیشتر باشد علاوه بر لیپولیز باید لیپوساکشن به دنبال آن صورت گیرد.

نتایج درخشانی حاصل شده چه در تکنیک چه در نتایج زیبایی چه در عوارض. هرچه تجربه جراح در عمل لیپوساکشن بیشتر باشد و دقت بیشتری داشته باشد، نتایج خیره کننده تر و بهتری حاصل می شود. استفاده غلط از دستگاه های لیزر لیپولیز و اولتراسونیک لیپولیز ممکن است اثرات بسیار ناپسندی را باقی بگذارد. بطوریکه اگر یک راهنمایی بزرگ برای شما داشته باشم و تجربه خود را در اختیار شما بگذارم این است که اگر میزانی که می خواهیم لیپوساکشن کنیم، مردد بمانیم بین اینکه مقدار آن کم باشد یا زیاد، باید کم را انتخاب کنیم، زیرا اگر بافتی از چربی باقی بماند، می توانیم بعدها آن را اصلاح کنیم و لی اگر لیپوساکشن به میزان زیادی صورت گیرد، چاله ای به وجود می آید که برای اصلاح آن اقدامات وسیع تر و سختری نیاز دارد.

و در پایان آن چیزی که الان در جراحی زیبایی اتفاق می افتد این است که ما هیچ بافتی از بدن را اعم از چربی، پوست و یا عضله را حذف نمی کنیم و دور نمی ریزیم. هر بافتی که از بدن خارج شود، قبلا طراحی می کنیم که آیا در نقطه دیگری از بدن به آن احتیاج داریم یا خیر.
پاسخ
#2
خيلي ممنون عزيزم

فكر كنم نياز به ويرايش داره
[تصویر:  x3kb4pd4c6vl5k64fh.jpeg]
پاسخ
#3
Khordad92 (13)


محبوبترین سایت مدل لباس در ایران

www.mihanmode.com

www.bestfashion.ir
پاسخ
#4
تشکرKhordad92 (13)

[تصویر:  baran%20%284%29.gif]
پاسخ
« قدیمی‌تر | جدیدتر »


Bookmarks

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Star نکاتی برای کاهش وزن و سوزاندن چربی کمر Rihanna 7 462 1394/3/10، 03:51 صبح
آخرین ارسال: ♥asal♥
Star ورزشی کم هزینه برای سوزاندن چربی! Sαяα 4 430 1393/12/1، 12:57 صبح
آخرین ارسال: ßᗩƦᗩη
Star 5 حرکت عالی برای چربی سوزی + عکس Rihanna 3 438 1393/6/27، 03:45 صبح
آخرین ارسال: Sαяα
  چگونه چربی پهلوهای مان را آب کنیم؟+ عکس آرمیتا 8 664 1393/6/11، 12:38 صبح
آخرین ارسال: Gallaz
  راحت ترین راه برای رفع چربی شکم Sαяα 7 433 1393/3/12، 04:09 صبح
آخرین ارسال: ♥asal♥کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان