با کلیک روی +۱ توپترینها را در گوگل معتبر کنید
 کسب در آمد اینترنتی قانونی و تضمینی
امتیاز موضوع:

زندگی از زبان بزرگان

#1
حکایت است که امام علی ( ع ) می فرمایند :

من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا . از ایشان پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است ؟ فرمودند دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و شهوت است و زندگی نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد .
*******
زندگی سخت ساده است !
خطر کن ٬ وارد بازی شو
چه چیزی از دست می دهی ؟
با دستهای خالی آمده ایم
و با دستان تهی خواهیم رفت
نه ٬ چیزی نیست که از دست بدهیم
فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند
تا سر زنده باشیم ٬ تا تارانه ای زیبا بخوانیم
و فرصت به پایان خواهد رسید
آری ٬ این است که هر لحظه غنیمتی است
هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است
و کسی چه می داند ؟
شاید آخرین لحظه باشد .
( اوشو )
*******
به یاد داشته باشیم
زندگی یک مکتب است
برخی از درسها را باید بر آسمان نوشت
تا همه آن را بشنوند و بفهمند
( دام راس )
*******
اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم
اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنجی را فرو نشانم
اگر بتوانم سینه سرخ مجروحی را کمک کنم تا دوباره به لانه خویش بازگردد
آنگاه زندگی ام بیهوده نبوده است .
( امیلی دیکسون )
*******
زندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش که در هر گامش
ترنم لحظه ها جاری است
با دم زدن در هوای گذشته و نگرانی فرداهای نیامده
زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر رود
( نانسی سیمس )
*******
زندگی شما از مجموعه عادات شما تشکیل یافته است . هر چه عادات شما بهتر و نیکوتر باسد ٬ زندگی شما هم عالی تر و زیباتر خواهد بود بکوشید به عاداتی معتاد شوید که مایلید بر زندگی شما حکم فرما باشد !
( توماس هاکلی )
*******
زندگی آبتنی در حوضچه ی اکنون است
و آدمی چه دیر میفهمد ٬ انسان یعنی عجالتا !!
( سهراب سپهری )
*******
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمیدهد دلیل آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید !
( مارسل پیره ور )
*******
زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست

(جان کانفیلد )
[تصویر:  19harshly5u093jyjlx9.jpg]
پاسخ
#2
Khordad92 (13)


محبوبترین سایت مدل لباس در ایران

www.mihanmode.com

www.bestfashion.ir
پاسخ
#3
(1395/4/10، 12:50 عصر)nayyer نوشته است:
حکایت است که امام علی ( ع ) می فرمایند :

من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا . از ایشان  پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است ؟ فرمودند دنیا حرکت بر بستر خور  و خواب و شهوت است و زندگی نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده ی  شوق به انسان می نگرد .
*******
زندگی سخت ساده است !
خطر کن ٬ وارد بازی شو
چه چیزی از دست می دهی ؟
با دستهای خالی آمده ایم
و با دستان تهی خواهیم رفت
نه ٬ چیزی نیست که از دست بدهیم
فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند
تا سر زنده باشیم ٬ تا تارانه ای زیبا بخوانیم
و فرصت به پایان خواهد رسید
آری ٬ این است که هر لحظه غنیمتی است
هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است
و کسی چه می داند ؟
شاید آخرین لحظه باشد .
( اوشو )
*******
به یاد داشته باشیم
زندگی یک مکتب است
برخی از درسها را باید بر آسمان نوشت
تا همه آن را بشنوند و بفهمند
 ( دام راس )
*******
اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم
اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنجی را فرو نشانم
اگر بتوانم سینه سرخ مجروحی را کمک کنم تا دوباره به لانه خویش بازگردد
آنگاه زندگی ام بیهوده نبوده است .
  ( امیلی دیکسون )
*******
زندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش که در هر گامش
ترنم لحظه ها جاری است
با دم زدن در هوای گذشته و نگرانی فرداهای نیامده
زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر رود
   ( نانسی سیمس )
*******
زندگی شما از مجموعه عادات شما تشکیل یافته است . هر چه عادات شما  بهتر و نیکوتر باسد ٬ زندگی شما هم عالی تر و زیباتر خواهد بود بکوشید به  عاداتی معتاد شوید که مایلید بر زندگی شما حکم فرما باشد !
( توماس  هاکلی )
*******
زندگی آبتنی در حوضچه ی اکنون است
و آدمی چه دیر میفهمد ٬ انسان یعنی عجالتا !!
 ( سهراب سپهری )
*******
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمیدهد دلیل آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید !
( مارسل پیره ور )
*******
زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست

(جان کانفیلد )


زندگی ذره‌ی کاهیست که کوهش کردیم، زندگی نام نکویی ست که خوارش کردیم، زندگی نیست بجز نم نم باران بهار، زندگی نیست بجز دیدن یار
زندگی نیست بجز عشق، بجز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی، زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارد،
دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد. 
پاسخ
#4
(1395/4/10، 12:50 عصر)nayyer نوشته است:
حکایت است که امام علی ( ع ) می فرمایند :

من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا . از ایشان  پرسیدند مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است ؟ فرمودند دنیا حرکت بر بستر خور  و خواب و شهوت است و زندگی نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده ی  شوق به انسان می نگرد .
*******
زندگی سخت ساده است !
خطر کن ٬ وارد بازی شو
چه چیزی از دست می دهی ؟
با دستهای خالی آمده ایم
و با دستان تهی خواهیم رفت
نه ٬ چیزی نیست که از دست بدهیم
فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند
تا سر زنده باشیم ٬ تا تارانه ای زیبا بخوانیم
و فرصت به پایان خواهد رسید
آری ٬ این است که هر لحظه غنیمتی است
هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است
و کسی چه می داند ؟
شاید آخرین لحظه باشد .
( اوشو )
*******
به یاد داشته باشیم
زندگی یک مکتب است
برخی از درسها را باید بر آسمان نوشت
تا همه آن را بشنوند و بفهمند
 ( دام راس )
*******
اگر بتوانم از شکستن یک دل جلوگیری کنم
اگر بتوانم یک زندگی را از درد تهی سازم و یا رنجی را فرو نشانم
اگر بتوانم سینه سرخ مجروحی را کمک کنم تا دوباره به لانه خویش بازگردد
آنگاه زندگی ام بیهوده نبوده است .
  ( امیلی دیکسون )
*******
زندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش که در هر گامش
ترنم لحظه ها جاری است
با دم زدن در هوای گذشته و نگرانی فرداهای نیامده
زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر رود
   ( نانسی سیمس )
*******
زندگی شما از مجموعه عادات شما تشکیل یافته است . هر چه عادات شما  بهتر و نیکوتر باسد ٬ زندگی شما هم عالی تر و زیباتر خواهد بود بکوشید به  عاداتی معتاد شوید که مایلید بر زندگی شما حکم فرما باشد !
( توماس  هاکلی )
*******
زندگی آبتنی در حوضچه ی اکنون است
و آدمی چه دیر میفهمد ٬ انسان یعنی عجالتا !!
 ( سهراب سپهری )
*******
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمیدهد دلیل آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید !
( مارسل پیره ور )
*******
زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست

(جان کانفیلد )

زندگی حس غریب ست که یک مرغ مهاجر دارد...
پاسخ
« قدیمی‌تر | جدیدتر »


Bookmarks

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جملات بسیار زیبا و آموزنده از بزرگان و دانشمندان razeghi 5 435 1393/3/10، 07:43 عصر
آخرین ارسال: taymaz
  سخن بزرگان Tik_Tak 8 586 1392/11/18، 03:47 عصر
آخرین ارسال: خان داداش
  جملاتی زیبا از بزرگان در مورد عشق حـــوا 13 1,155 1392/10/22، 07:41 عصر
آخرین ارسال: آرمیتا
  سخن بزرگان درباره مادر ... آرمیتا 9 813 1392/10/10، 03:12 صبح
آخرین ارسال: sonia
  جملاتی زیبا به همراه تصویر از بزرگان hero farshid 8 4,776 1392/8/20، 09:29 عصر
آخرین ارسال: الهه نازکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان