با کلیک روی +۱ توپترینها را در گوگل معتبر کنید
 کسب در آمد اینترنتی قانونی و تضمینی
امتیاز موضوع:

کودکان دیرآموز را بهتر بشناسیم!

#1


تعریف کودکان دیرآموز <کندآموز>

کودکانی را دیرآموز می‌خوانیم که از نظـر هوشی در محدوده هوشبهر بین ۷۰ تا ۸۴ قرار گرفته‌اند یعنی یک تا دو انحراف استاندارد پایین‌تر از معدل سنی خودشان قرار گرفته‌اند عملکرد طبیعی ضعیف هستند .

ایـن کودکان تنها در حیطه مهارت‌های تحصیلی دارای عملکردی محدودتر و ضعیف‌تر نسبت به همسـال ان خود می باشند در بقیه رفتارهای انطباقی سازشی فاقد هرگونه نقص قابل ملاحظه‌ای می‌باشند مثل همسـال ان خود دارای تفاوت های فردی در حیطه‌های مفرق رفتاری‌اند.‌

ویژگیها کودکان دیرآموز


ایـن کودکان تمرکز دقت ضروری و رغبت به کارهای فکری و ابتکاری ندارند؛ قادر به طرح نقشه و برنامـه ‌ریزی برای خود و دیگـر ان نیستند ولی شاید با تست و ممارست در کارهای عملی و حرفه‌ای موفق شوند.

بیشتر ایـن اشویِژگزینشه در خانواده و جامعه به طور تقریباً عادی زندگـی می‌کنند و جز در موارد ی که انتقاد؛ دلیل بیان ضروری است تفاوت محسوسی با دیگـر ان نشان نمی‌دهند.

ایـن اشویِژگزینشه چنانچه دچار آشفتگیهای عاطفی نشوند؛ مطیع؛ فرمانبر؛ آرام و سازگار و در کنار زنی عاقل مطیع یا همکاری دلسوز و شکیبا می‌توانند خود اطرافیان را از آرامش بهره‌مند سازند.

اشتغالات فنی حرفه‌ای و ورزشی در رشد پرورش فرد ایـن اشویِژگزینشه موثر است علاقه بسياري به آن نشان می‌دهند.

برخي از معین ات مهم و بـار ز ایـن دانش‌آموزان عبـار تنداز:

در درک مفهوم ها و یادگیری مطالب؛ نماید تر از متوسط کلاس می باشند .
در تشخیص ارتباطات پیچیده ضعیف می باشند .
از درک مفاهیم انتزاعی یا مجرد عاجز هستند .
جهت یادگیری مطالب درسی؛ به آزمایش های ی نیاز دارند.
دامنه معلومات عمومی آنان نسبت به همسـال ان خود محدودتر است .
خزانه لغات محدودتری نسبت به همسـال ان دارند از دستور زبان ساده‌ای که ویِژه دانش‌آموزان کوچکتر است؛ مصرف می‌کنند.
در خواندن و فهمیدن کتابهای درسی دچار اشکال هستند .
در انجام تکالیف درسی اکثرا ۲ تا ۳ سـال از همسـال ان عقب هستند .
اکثرا ً بعضی معلمان بدون دقت به محدودیت تواناییهای ذهنی ایـن گروه از دانش‌آموزان آنان را سرزنش با دیگـر ان مقایسه می‌کنند چنین برخوردهایی موجبات شکست دل‌زدگی بیشتر آنان را نسبت به تحصیل فراهم می‌سازد؛ کلا ً یأس و ناامیدی ناشی از شکست در مدرسه؛ اعتماد و اطمینان به خود را کم شدن می‌دهد و چنین القا می‌کند که من به درد هیچ کاری نمی‌خورم.

درحالی که معلم آگاه دانا باید در برخورد با چنین دانش‌آموزانی محدودیت‌های ذهنی آنان را در نظـر بگیرد و چنانچه واقعا ً تشخیص می‌دهد که ایـن گروه توانایی درک مفاهیم پیچیده درسی را ندارند آنان را به بهره‌مندی از روش حرفه‌ای یا کشاورزی تشویق نماید ؛ تا بتوانند متناسب با توانایی‌ها و نیازهای خود؛ شغل آینده خویش را پایه‌ریزی کنند.

برای ساخته یک برنامـه ویِژه سايت کودکان دیرآموز خوب است مشابه الگوی زیر عمل شود:‌

زمینه‌یابی بررسی نمرات گروه‌های سنی ۱ تا ۵ سـال و مختص کودکانی که نمرات هوشی آنان ۲ سـال یا بیشتر از میزان معدل پایین‌تر بوده است .

از معلمانی که قبلاً با چنین کودکانی سروکار داشته‌اند مصرف کـرده تا توصیه ‌های ضروری ارائه شود.

یک تحلیل دقیق از سلامت کودک و تاریخچه اجتماعی او ضروری است تا معین شود دلایل آشکاری که در عقب‌ماندگی او نقش دارند؛ چیست؟

آزمون‌های هوشی گروهی می‌تواند یاری بزرگی باشد.

چنانچه عقب‌‌ماندگی مربوط به عوامل حس ی هیجانی باشد؛ مطالعه کامل توسط روانپزشک و یا روانشناس که واجد شرایط ضروری است ضرورت دارد. محتویات ایـن بررسي عبـار تنداز: آزمون هوشی انفرادی؛ آزمون عملی؛ آزمون بالندگی (مهارتهای) اجتماعی شخصی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی.

کودکان دیرآموز معمولا اس‌های ویژه‌

یک کلاس ویِژه کوچولو ایـن وضعیت را داراست تا وی در محیطی که به میزان سطح خودش است؛ پیشرفت نماید و به میزان سطح درک و فهم خودش با او کار شود. کلاس ویِژه جایی است که در آن تعداد دانش‌آموزان کمتری نسبت به بقیه کلاس‌ها وجود دارد و تلاش معلم بیشتر است .

برای ایـن که آموزگار از عهده ایـن کلاس ایـن تکلیف برآید؛ مستلزم ایـن است که معلم دارای فرد ی متناسب با ویژگیها ایـن کودکان باشد. ایـن آموزگار بایستی صبر شکیبایی بی‌پایان؛ مهربانی؛ بینش یک عشق ذاتی و فطری جهت کودکان؛ روحیه تلاش خستگی‌ناپذیر آدم ‌رفیق ها ه داشته باشد.

آموزگار می بایست تخصص ضروری را در زمینه‌های مربوط داشته باشد؛ از عبارت :


دانش آبعضی به میزان کافی.

توانایی کمک با دقت به تطابق شخصی سازگاری او.

آشنایی با آزمون‌های مفرق موارد مصرف از آن‌ها در تحلیل کودک.

دانستن پروگرام برنامـه ‌ریزی‌های درسی.

دانستن تکنیک‌های روش ی مواد درسی.

دانستن ادبیات حرفه‌ای.

برقراری رابطه مناسب و مطلوب با کودکان و خانواده‌های آنان.

کودکان دیرآموز معمولا اس‌های عادی‌


اما اگر چه جهت کودکان عقب‌مانده مصرف از کلاسهای ویِژه ایده‌آل است اما همیشه ایـن امر امکان‌پذیر نیست. برخي وقتها اوقات کوچولو عقب‌مانده و یا کوچولو دیرآموز در یک کلاس عادی جا داده می‌شود زیرنظـر معلمی قرار می‌گیرد که کار ی در مورد تدریس ایـن کودکان نداشته است .
زمانی بنابر هر ی ایـن عمل انجام شود؛ معلم بایستی درباره ایـن کوچولو با روانشناس یا مشاور مدرسه گفتگو نمایـد تا بتواند ایـن کودکان را خوب تحت راهنمای قرار دهد.
در هر کلاس که ۳۰ تا ۴۰ دانش‌آموز دارد؛ به طور معدل ۱ تا ۴ دانش‌آموز با ویژگی‌های گفته شده وجود دارد معلم بایستی اصول خیلی مهم کار با ایـن کودکان را بداند که عبـار ت است از:
معلم باید ویژگیها فردی کوچولو را در نظـر بگیرد.

معلم می بایست معمولا اس به کودک کمک نماید تا درحد سطح خودش آموزش ببیند.
مطالب درسی باید بیشتر دوباره تکرار شود مدت زمان یادگیری و روش درس جدید با فاصله بیشتر برنامـه ‌ریزی شود. مدتی که طول می‌کشد تا یک کوچولو دیرآموز همـان ند کوچولو عادی یک سـال درسی را به انتها برساند؛ سـال و نیم است .

کودک دیرآموز احتیاج به انگیزه برای تست (مشق و تکالیف) دارد. ولی تمام ایـن روشهای انگیزشی به نوع نیستند آموزگار باید نبوغ خاصی برای آموزش به کودک به کار بندد.
آموزگار جهت تدریس از موارد عینی و محسوس یاری بطلبد تا بتواند موقعیت روش ی محسوسی را جهت او فراهم نماید .

بچه دیرآموز برای رسیدن به ایده‌آل‌های آموزش ی نیاز به تحسین تشویق دارد. از قبیل: جوایز متفرقه؛ ستاره روی دفتر؛ اسباب‌بازی؛ نوشتن نامش با گچ رنگی خلاصه تحریک کردن علاقه‌اش.
آموزگار می بایست به کودک کمک نماید تا به کار هایش به عنوان چیز ارزشمند بنگرد هر کار و تلاش کودک در رابطه با موضوع تدریس از جانب معلم مورد احترام قرار گیرد.
داشتن ظاهر مناسب به کودک کمک می‌کند تا خوبتر مورد پذیرش در جامعه باشد.‌
از ایـن کودکان می بایست برنامـه ‌ها هدف‌های کوچکتری را انتظار داشته باشیم.
پاسخ
#2
سلام لطفن عکستون رو در آپلود سنتر توپترینها آپلود کنید.Khordad92 (13)
[تصویر:  lm6tuu2bth68fj02prb.jpg]
پاسخ
#3
Khordad92 (13)


محبوبترین سایت مدل لباس در ایران

www.mihanmode.com

www.bestfashion.ir
پاسخ
#4
Khordad92 (13)
[تصویر:  19harshly5u093jyjlx9.jpg]
پاسخ
#5
عکس مطلب رو به خاطر لینکه آپلود نکردید حذف کردمKhordad92 (10)

تشکر Khordad92 (13)Khordad92 (13)

[تصویر:  baran%20%284%29.gif]
پاسخ
#6
Khordad92 (13)
اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن

وقتی که تزریق هوای تو باشد

[تصویر:  heart.gif]
پاسخ
« قدیمی‌تر | جدیدتر »


Bookmarks

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Star بهتر است کودک به چه حالتی خوابانده شود؟ Rihanna 2 217 1393/7/26، 03:09 عصر
آخرین ارسال: Sαяαکاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان