با کلیک روی +۱ توپترینها را در گوگل معتبر کنید
 
آرشیو جعبه پیام
avatar
وگرنه ماشالله به این همه نرم افزار ارتباط مجازی
avatar
تا وقتی ظرفیت نباشه و با هر حرفی عکس العملی منفی باشه وضع از این بدتر میشه
avatar
انجمن که نیست پادگانه
avatar
متاسفانهبعضیا تحمل همین جملات و احوالپرسیا رو ندارن..ظاهرا جمله توبه گرگ مرگه رو دارن تداعی میکنن..بذار خوش باشن ما که خداروشکر خوشیم و این خوشی رو نمیتونن از ما بگیرن..خوبه یه سلام هم بکنیم به این دوست عزیزی که نمیتونن شادی دیگران رو تحمل کنن...سلام بدحال
avatar
هی روزگار............
avatar
چقدر اینجا تو بخش چت روم با هم حرف میزدیم
avatar
وقت نمیکردیم پست هایی که بچه ها میزاشتنو بخونیم
avatar
کاش اینجا مثل سابق بود
avatar
دلم گرفته
avatar
آیا کسی هست؟
avatar
سلام